10 Câu nói thay đổi tư duy - Phần 11.    Gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận

2.    Cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó

3.    Học từ ngày hôm wa, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi

4.    Cái rễ của học hành thì đắng nhưng quả của nó thì ngọt

5.    Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói. Nhưng đừng nói tất cả những gì bạn suy nghĩ

6.    Đừng mong cầu cuộc sống dễ dàng. Hãy cầu mong có được sức mạnh để vượt wa tất cả những khó khăn

7.    Bắt đầu từ nơi bạn đứng. Sử dụng những gì bạn có. Làm những gì bạn có thể

8.    Nếu bạn muốn bay thật cao thì việc cần làm trước tiên là rũ bỏ hết mọi thứ kéo bạn xuống mặt đất

9.    Cuộc đời tựa như 1 viên đá, chính bạn là người quyết định viên đá ấy bám rong rêu hay trở thành 1 viên ngọc sáng

10.           Thiếu tiền không chết, thiếu ý chí mới chết