Đắc Nhân Tâm

BOOK (EPUB):

BOOK (PDF):

AUDIOBOOK (MP3):

Chương 1: Muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong

Chương 2: Bí Mật Lớn Nhất Trong Phép Ứng Xử

Chương 3: Ai Làm Được Điều Dưới Đây, Người Đó Sẽ Có Cả Thế Giới

Chương 4: Thành Thật Quan Tâm Đến Người Khác

Chương 5: Cách Đơn Giản Để Tạo Ấn Tượng Tốt Đẹp

Chương 6: Để Mọi Việc Luôn Được Suôn Sẽ

Chương 7: Trở Thành Người Giao Tiếp Khéo Léo

Chương 8: Thu Hút Sự Quan Tâm Của Người Khác

Chương 9: Để Người Khác Yêu Thích Bạn Ngay Lập Tức

Chương 10: Không Tranh Cãi!

Chương 11: Tôn Trọng Ý Kiến Người Khác

Chương 12: Thẳng Thắn Thừa Nhận Sai Lầm Của Mình

Chương 13: Mật Ngọt Trong Giao Tiếp

Chương 14: Bí Quyết Của Socrates

Chương 15: Khôn Ngoan Khi Gặp Đối Đầu

Chương 16: Để Nhận Được Sự Hợp Tác Cao Nhất

Chương 17: Đặt Mình Vào Hoàn Cảnh Người Khác

Chương 18: Điều Mọi Người Mong Muốn

Chương 19: Khơi Gợi Sự Cao Thượng

Chương 20: Trình Bày Vấn Đề Một Cách Sinh Động

Chương 21: Khơi Gợi Tinh Thần Vượt Lên Thử Thách

Chương 22: Trước Khi Phê Bình, Hãy Khen Ngợi

Chương 23: Phê Bình Một Cách Gián Tiếp

Chương 24: Nhìn Nhận Sai Lầm Của Bản Thân Trước Khi Phê Bình Người Khác  

Chương 25: Gợi Ý Thay Vì Ra Lệnh

Chương 26: Giữ Thể Diện Cho Người Khác

Chương 27: Khuyến Khích Người Khác

Chương 28: Cho Người Khác Niềm Tự Hào

Chương 29: Mở Đường Cho Người Khác Sửa Chữa Lỗi Lầm

Chương 30: Tôn Vinh Người Khác