Dám Nghĩ Lớn


BOOK (EPUB):

BOOK (PDF): 

AUDIOBOOK (MP3):

Chương 1 - Thành Công Bắt Nguồn Từ Niềm Tin Ở Bản Thân

Chương 2 - Căn Bệnh Tự Bào Chữa Mầm Móng Của Thất Bại

Chương 3 - Xây Dựng Sự Tự Tin Và Xóa Bỏ Nỗi Sợ Hãi

Chương 4 - Suy Nghĩ Đột Phá

Chương 5 - Suy Nghĩ Và Mơ Ước Sáng Tạo

Chương 6 - Bạn Nghĩ Bạn Là Người Thế Nào Bạn Sẽ Như Thế Đó

Chương 7 - Kiểm Soát Môi Trường Xung Quanh Phấn Đấu Trở Thành Người Giỏi Nhất

Chương 8 - Thái Độ Đúng Đắn Đồng Minh Giúp Bạn Đi Đến Thành Công

Chương 9 - Suy Nghĩ Đúng Đắn Về Người Khác

Chương 10 - Thói Quen Hành Động

Chương 11 - Chuyển Bại Thành Thắng

Chương 12 - Hãy Đặt Ra Những Mục Tiêu Để Giúp Bạn Tiến Về Phía Trước

Chương 13 - Hãy Suy Nghĩ Như Một Nhà Lãnh Đạo Xuất Sắc