10 Câu nói thay đổi tư duy - Phần 3


1. Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, tới đâu bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn, bởi bạn chỉ có 1 cuộc sống và 1 cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn.

2. Hãy học khi người khác ngủ, lao động khi người khác lười nhác, chuẩn bị  khi người khác chơi bời và bạn sẽ có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.

3. Hãy mãi là vai chính của cuộc đời mình, đừng bao giờ đảm nhận vai phụ trong vở kịch của người khác.

4. Người bình thường thay đổi kết quả, người khôn ngoan thay đổi nguyên nhân, còn người xuất chúng thay đổi mô hình.

5. Cuộc sống quan trọng nhất là sự lựa chọn.

6. Tương lai thuộc về những ai tin tưởng vào cái đẹp của ước mơ.

7. Không ai có thể cho bạn sự bình yên ngoài chính bạn.

8. Để thành công bạn phải sẵn lòng thất bại.

9. Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc.

10. Đừng cảm thấy tiếc vì bụi hoa hồng có gai mà hãy vui vì bụi gai có hoa hồng.